Oferta pracy nr 1808
DANE PRZEDSIĘBIORSTWA / INSTYTUCJI
  PIT-RADWAR S.A.
Nazwa instytucji / przedsięiorstwa
  04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30
Adres
OPIS STANOWISKA:
  PROJEKTANT UKŁADÓW MIKROFALOWYCH (K/M) Ref.31.2017.WZ.4
 
  Opis stanowiska:
  • Projektowanie anten oraz elementów mikrofalowych przeznaczonych do podzespołów i urządzeń finalnych (filtry, cyrkulatory, sprzęgacze, dzielniki mocy);
  • Realizacja prac uruchomieniowych elementów mikrofalowych, w szczególności cyrkulatorów;
  • Opracowywanie metodyki badawczej i pomiarowej w zakresie pomiaru anten oraz elementów mikrofalowych;
  • Udział w wdrożeniu i eksploatacji projektowanych i konstruowanych podzespołów oraz prowadzenie lub udział w badaniach prototypowych, próbach technologicznych i badaniach zdawczo-odbiorczych;
  • Opracowywanie lub udział w opracowywaniu: projektów wstępnych, koncepcyjnych, wytycznych konstrukcyjnych, warunków technicznych oraz współpraca przy opracowywaniu dokumentacji konstrukcyjnej.
 
WYMIAR ZATRUDNIENIA:
  Cały etat
WYMAGANIA:
  • Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu radiokomunikacji, radioelektroniki, telekomunikacji lub systemów elektronicznych;
  • Znajomość zagadnień związanych z elektromagnetyzmem, np.: projektowanie anten, cyrkulatorów, zagadnienia propagacji fal radiowych, projektowanie biernych i/lub aktywnych układów mikrofalowych;
  • Znajomość zagadnień z zakresu: kompatybilności elektromagnetycznej (EMC);
  • Umiejętność obsługi pakietów obliczeniowych, takich jak Matlab oraz symulatorów elektromagnetycznych np.: CST Microwave Studio, QWED Quickwave, FEKO, AWR Microwave Office;
  • Dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej oraz komunikowania się;
  • Prawo jazdy kategorii B;
  • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
  • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.
 
  Dodatkowymi atutami będą:
  • Doświadczenie w pracy z urządzeniami mikrofalowymi: analizator wektorowy, analizator widma, miernik mocy oraz znajomość technik kalibracji urządzeń mikrofalowych;
  • Doświadczenie w projektowaniu, uruchomieniu i pomiarach elementów mikrofalowych;
  • Chęć zdobywania nowej wiedzy naukowej z obszaru zawodowego zainteresowania: pisanie artykułów, udział w konferencjach i seminariach naukowych.
 
TERMINY:
  nieokreślony
Czas trwania zatrudnienia
  dowolny
Termin
DODATKOWE INFORMACJE:
  Oferujemy:
  • umowę o pracę,
  • stały rozwój kwalifikacji zawodowych,
  • pracę w młodym zespole wśród profesjonalistów,
  • opiekę medyczną,
  • pakiet socjalny.
 
SPOSÓB APLIKACJI:
  Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr, Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 31/2017/WZ.4
 
  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 
 
  Wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne do PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę /Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
 
  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: rekrutacja@pitradwar.com.
 
OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI
  Agata Oparzela
Imie i nazwisko
  22 4865234
Numer telefonu
  rekrutacja@pitradwar.com
Email