Oferta pracy nr 1097
DANE PRZEDSIĘBIORSTWA / INSTYTUCJI
  ATM S.A.
Nazwa instytucji / przedsięiorstwa
  Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
Adres
OPIS STANOWISKA:
  Operator Systemów i Sieci
  nr ref.: OSS/14
 
  Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:
 
  kontrolowanie, nadzór i monitorowanie pracy sieci ATMAN oraz usług uruchomionych w tej sieci
  wstępna diagnoza nieprawidłowo działającej sieci i określenie przyczyn awarii
  rozwiązanie problemu przez usunięcie przyczyny lub eskalacje
  obsługa zgłoszeń klientów
WYMIAR ZATRUDNIENIA:
  Cały etat
WYMAGANIA:
  Od kandydata oczekujemy:
 
  znajomości technologii, urządzeń i protokołów używanych w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (Ethernet, TCP/IP, MPLS, PDH, SDH, xWDM)
  znajomości języka angielskiego
  umiejętności analitycznego myślenia oraz szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów.
 
  Pożądane cechy kandydata:
 
  komunikatywność
  sumienność i odpowiedzialność
  łatwe przyswajanie nowej wiedzy
  umiejętność pracy w zespole
  odporność na stres
  umiejętność pracy pod presją czasu
TERMINY:
  nieokreślony
Czas trwania zatrudnienia
  dowolny
Termin
DODATKOWE INFORMACJE:
  https://www.atm.com.pl/oferty_view.php?id=oferty_pracy&more=1&nid=146
SPOSÓB APLIKACJI:
  Prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego zawierającego uzasadnienie do aplikowania na ww. stanowisko wraz z podaniem numeru referencyjnego na adres:
  ATM S.A., ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa; e-mail: praca@atm.com.pl
  tel.: 22 51 56 222, faks: 22 51 56 600
  www.atm.com.pl, www.atman.pl
  Do oferty proszę dołączyć oświadczenie:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883)."
OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI
  Renata Guevara Braun
Imie i nazwisko
  225156222
Numer telefonu
  Renata.GuevaraBraun@atm.com.pl
Email