Oferta pracy nr 1000
DANE PRZEDSIĘBIORSTWA / INSTYTUCJI
  Antal International Sp. z o.o.
Nazwa instytucji / przedsięiorstwa
  ul. Ks. Skorupki 5, Warszawa
Adres
OPIS STANOWISKA:
  Osoba, która przejdzie przez wszystkie etapy rekrutacji, odpowiedzialna będzie za:
 
  - utrzymanie infrastruktury informatycznej oddziału,
  - pracę z wewnętrznym systemem bazodanowym (analizowanie i programowanie),
  - wsparcie informatyczne innych działów znajdujących się w oddziale,
  - kontakt i współpracę z innymi działami Firmy (również zagranicznymi).
 
WYMIAR ZATRUDNIENIA:
  Cały etat
WYMAGANIA:
  Co charakteryzuje idealnego Kandydata na to stanowisko?
 
  - Absolwent (lub student ostatnich lat studiów) kierunku ściśle powiązanego z informatyką,
  - chęć rozwoju się w obszarze IT - programistycznym i/lub administracyjnym,
  - znajomość języka angielskiego na poziomie min. komunikatywnym,
  - bardzo dobra (praktyczna) znajomość języka SQL - niezbędna do późniejszej pracy z systemem bazodanowym,
  - dobra znajomość budowy i funkcjonowania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
  - ogólna wiedza dot. administracji baz danych,
  - znajomośc przynajmniej jednego języka skryptowego (Shell/Bash/Perl/Python/AWK/SSH) będzie dużym atutem,
  - komunikatywność, umiejętność zarządzania czasem i przydzielonymi zadaniami oraz pracy pod presją czasu.
TERMINY:
 
Czas trwania zatrudnienia
  dowolny
Termin
DODATKOWE INFORMACJE:
  W zamian za zaangażowanie w pracę, Firma oferuje:
 
  - atrakcyjne warunki zatrudnienia - umowa o pracę,
  - praca w bardzo rozwojowym środowisku,
  - możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy oraz zdobycia cennego doświadczenia,
  - miłą atmosferę pracy.
 
SPOSÓB APLIKACJI:
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (z nr. Ref.: POL-25790) na adres MRucinski@antal.pl
  Zapraszamy na naszą stronę www.antal.com
 
OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI
  Maciej Ruciński
Imie i nazwisko
  22 483 51 73
Numer telefonu
  MRucinski@antal.com
Email