Oferta pracy nr 1651
DANE PRZEDSIĘBIORSTWA / INSTYTUCJI
  Robert Bosch Sp. z o.o.
Nazwa instytucji / przedsięiorstwa
  ul. Jutrzenki 105, PL-02-231 Warszawa
Adres
OPIS STANOWISKA:
  Data Quality Engineer – Płatny Staż
 
  Czy chcesz, aby Twoje pomysły kształtowały technologie, które zmieniają standardy życia? Zarówno w obszarze rozwiązań mobilnych, dóbr konsumpcyjnych, technologii przemysłowej, jak i dostarczania energii oraz technicznego wyposażenia budynków z nami będziesz mieć wpływ na poprawę jakości życia na całym świecie. Witaj w Bosch.
  Stale tworzymy przełomowe technologie zarówno w dziedzinie mobilności, technologii przemysłowej, dóbr konsumpcyjnych, czy energii i technologii budowlanych, w celu poprawy warunków życia. W ten sposób polegamy na sile pomysłów i innowacji, jak w przypadku ochrony klimatu, czy też w pomocy zachowaniu surowców naturalnych. Jest to możliwe dzięki ponad 375,000 zaangażowanym pracownikom na całym świecie, pionierom, którzy każdego dnia dokonują przełomów technicznych. Zastanawiasz się nad stworzeniem czegoś wartego zapamiętania?
  Poszukujemy stażystów do zespołu IT w Warszawie, który jest odpowiedzialny za jakość i spójność danych systemu PLM. Stos technologiczny składa się z: Apache Tomcat, Apache Solr, MS SQL Server, Perl, MS TFS.
WYMIAR ZATRUDNIENIA:
  Umowa o dzieło / zlecenie
WYMAGANIA:
  - Student/tka min. II roku kierunków technicznych
  - Komunikatywna znajomość języka angielskiego
  - Podstawowa znajomość SQL
  - Metodyczne i sumienne podejście do obowiązków
  - Mile widziana znajomość platformy MS TFS
  - Dyspozycyjność min. 20h w tygodniu
TERMINY:
 
Czas trwania zatrudnienia
  dowolny
Termin
DODATKOWE INFORMACJE:
  Twój udział w tworzeniu innowacji :
  - Kontrola kompletności danych (Data Quality)
  - Wykonywanie regularnych synchronizacji danych
  - Monitorowanie procesów skanowania danych
 
  Benefity:
  - płatny staż, minimum 6 miesięcy
  - elastyczny czas współpracy (dostosujemy się do Twojego planu na studiach)
  - dofinansowanie do posiłków
  - interesujące zadania, szerokie możliwości rozwoju oraz szkolenia
  - dynamiczne, międzynarodowe środowisko i przyjazną atmosferę pracy
SPOSÓB APLIKACJI:
  Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pl.bosch.com z dopiskiem CI_P_ePLM_TS
 
  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Do zgłoszenia prosimy załączyć klauzulę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105 dla potrzeb niezbędnych w realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI
  Anna Walczewska
Imie i nazwisko
  22 715 40 00
Numer telefonu
  rekrutacja@pl.bosch.com
Email