Oferta pracy nr 605
DANE PRZEDSIĘBIORSTWA / INSTYTUCJI
  ICM UW
Nazwa instytucji / przedsięiorstwa
  Warszawa, Prosta 69
Adres
OPIS STANOWISKA:
  Laboratorium badawcze KDD (Knowledge Discovery in Databases) będące częścią Centrum Otwartej Nauki, ICM UW poszukuje pracowników do rozwijania metod analizy treści w wielkich kolekcjach dokumentów. Ofertę adresujemy zarówno do studentów ostatnich lat studiów magisterskich, jak i do doświadczonych pracowników.
WYMIAR ZATRUDNIENIA:
  Fragment etatu
WYMAGANIA:
  Umiejętności, których wymagamy od kandydatów to:
  • doskonała znajomość algorytmów i struktur danych;
  • dobra znajomość technik uczenia maszynowego, podstawowa znajomość matematyki wyższej (np. zrozumienie terminów: wektor własny, pochodna cząstkowa);
  • biegłość w językach Java i Python oraz dobra znajomość standardowych bibliotek obu języków;
  • biegłość w UNIX-owych narzędziach command-line, skryptach powłoki;
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie: umiejętność pisania artykułów naukowych i dokumentacji technicznej, umiejętność komunikacji z międzynarodowymi partnerami;
  • znajomość składu tekstu przy użyciu LaTeX;
  • znajomość następujących akronimów: SQL, UML, XML.
 
  Następujące umiejętności są mile widziane:
  • rozumienie modelu map-reduce, znajomość Apache Hadoop, Apache Hbase;
  • znajomość Spring, Hibernate, bibliotek Apache Commons;
  • znajomość narzędzi programistycznych: SVN, Maven, Jenkins, Mantis;
  • znajomość pakietów matematycznych: MATLAB, Mathematica;
  • dalsze akronimy: RDF, REST, SOA.
TERMINY:
 
Czas trwania zatrudnienia
  dowolny
Termin
DODATKOWE INFORMACJE:
  Oferujemy bardzo konkurencyjne wynagrodzenie, elastyczne godziny pracy na cały etat, bądź jego część oraz miejsce w twórczym, przyjaznym zespole. Dajemy możliwość łączenia kariery zawodowej i naukowej, w szczególności: pisania prac magisterskich lub doktorskich związanych z wykonywanymi zadaniami, wyjazdów na konferencje naukowe, współpracy z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Europie.
SPOSÓB APLIKACJI:
  Prosimy o nadsyłanie CV na adres: rekrutacja@ceon.pl podając kod ogłoszenia „KDD/P2”.
OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI
  Łukasz Bolikowski
Imie i nazwisko
  (022)4626319
Numer telefonu
  l.bolikowski@icm.edu.pl
Email