Oferta pracy nr 1664
DANE PRZEDSIĘBIORSTWA / INSTYTUCJI
  Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
Nazwa instytucji / przedsięiorstwa
  ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa
Adres
OPIS STANOWISKA:
  Specjalista w Zespole Metod Bezpieczeństwa Informacji (Pion Badań i Rozwoju)
 
  Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:
 • udział w pracach badawczych i projektowych w przedsięwzięciach realizowanych przez Zespół;
 • implementacja i badania prototypów projektowanego oprogramowania
 • tworzenie dokumentacji wykonanych badań.
WYMIAR ZATRUDNIENIA:
  Cały etat
WYMAGANIA:
 
 • posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, magistra lub magistra inżyniera w dziedzinie informatyki, telekomunikacji lub pokrewnej;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność tworzenia niewielkich programów w więcej niż jednym języku, w szczególności np. Java, C, C++, R, Python, gotowość poznawania innych języków, bibliotek i narzędzi w miarę potrzeb;
 • umiejętność tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne (Android);
 • znajomość systemów Linux i Windows (użytkowanie, elementarna administracja własnym komputerem);
 • znajomość zagadnień sieci komputerowych (ważniejsze protokoły);
 • tworzenie dokumentów i prezentacji w pakietach biurowych (MS Office, LibreOffice), podstawy składu w pakiecie LaTeX;
 • zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa informacji.

  Atutami będą:
 • znajomość zagadnień e-tożsamości oraz podstawowych narzędzi i metod kryptograficznych związanych z tym zagadnieniem;
 • doświadczenie w testach penetracyjnych;
 • doświadczenie w obsłudze incydentów;
 • udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych, wystąpienia na konferencjach, udział w projektach badawczych);
 • chęć dalszego rozwoju naukowego.
TERMINY:
 
Czas trwania zatrudnienia
  dowolny
Termin
DODATKOWE INFORMACJE:
  Oferujemy:
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole;
 • pakiet socjalny (MultiSport, prywatna opieka medyczna);
 • możliwość rozwoju naukowego.
SPOSÓB APLIKACJI:
  Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego, oraz życiorysu zawodowego opatrzonego klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.)” na adres: email: rekrutacja@nask.pl.
 
  W zgłoszeniach prosimy powoływać się na numer ref.: ZMBI 0817, umieszczając go w temacie e-mail.
OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI
  NASK PIB
Imie i nazwisko
  223808200
Numer telefonu
  rekrutacja@nask.pl
Email