Oferta pracy nr 1707
DANE PRZEDSIĘBIORSTWA / INSTYTUCJI
  PIT-RADWAR S.A.
Nazwa instytucji / przedsięiorstwa
  UL. POLIGONOWA 30, 04-051 Warszawa
Adres
OPIS STANOWISKA:
  Projektant - samodzielny projektant (K/M)
 
 
  Opis stanowiska:
  • Projektowanie anten oraz elementów mikrofalowych przeznaczonych do podzespołów i urządzeń finalnych (filtry, cyrkulatory, sprzęgacze, dzielniki mocy);
  • Realizacja prac uruchomieniowych elementów mikrofalowych, w szczególności cyrkulatorów;
  • Opracowywanie metodyki badawczej i pomiarowej w zakresie pomiaru anten oraz elementów mikrofalowych;
  • Udział w wdrożeniu i eksploatacji projektowanych i konstruowanych podzespołów oraz prowadzenie lub udział w badaniach prototypowych, próbach technologicznych i badaniach zdawczo-odbiorczych;
  • Opracowywanie lub udział w opracowywaniu: projektów wstępnych, koncepcyjnych, wytycznych konstrukcyjnych, warunków technicznych oraz współpraca przy opracowywaniu dokumentacji konstrukcyjnej.
 
WYMIAR ZATRUDNIENIA:
  Cały etat
WYMAGANIA:
  • Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu radiokomunikacji, radioelektroniki, telekomunikacji lub systemów elektronicznych;
  • Znajomość zagadnień związanych z elektromagnetyzmem, np.: projektowanie anten, cyrkulatorów, zagadnienia propagacji fal radiowych, projektowanie biernych i/lub aktywnych układów mikrofalowych;
  • Znajomość zagadnień z zakresu: kompatybilności elektromagnetycznej (EMC);
  • Umiejętność obsługi pakietów obliczeniowych, takich jak Matlab oraz symulatorów elektromagnetycznych np.: CST Microwave Studio, QWED Quickwave, FEKO, AWR Microwave Office;
  • Dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej oraz komunikowania się (miele widziane świadectwa/certyfikaty);
  • Prawo jazdy kategorii B;
  • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
  • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.
 
  Dodatkowym atutem będzie:
  • Doświadczenie w pracy z urządzeniami mikrofalowymi: analizator wektorowy, analizator widma, miernik mocy oraz znajomość technik kalibracji urządzeń mikrofalowych;
  • Doświadczenie w projektowaniu, uruchomieniu i pomiarach elementów mikrofalowych;
  • Chęć zdobywania nowej wiedzy naukowej z obszaru zawodowego zainteresowania: pisanie artykułów, udział w konferencjach i seminariach naukowych.
 
 
TERMINY:
 
Czas trwania zatrudnienia
  dowolny
Termin
DODATKOWE INFORMACJE:
  • umowę o pracę,
  • stały rozwój kwalifikacji zawodowych,
  • pracę w młodym zespole wśród profesjonalistów,
  • opiekę medyczną,
  • pakiet socjalny.
 
SPOSÓB APLIKACJI:
  Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać klikając w przycisk APLIKUJ znajdujący się poniżej lub na dole ogłoszenia;
  lub składać osobiście w siedzibie Biura Kadr PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Nr Ref. ogłoszenia
  w terminie do dnia: 11.12.2017r
  Odpowiemy tylko na wybrane oferty.
 
OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI
  Alodna Matląg
Imie i nazwisko
  22 540 27 21
Numer telefonu
  rekrutacja@pitradwar.com
Email