Oferta pracy nr 1550
DANE PRZEDSIĘBIORSTWA / INSTYTUCJI
  Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Nazwa instytucji / przedsięiorstwa
  ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Adres
OPIS STANOWISKA:
  Zakres obowiązków:
  • opieka techniczna nad powierzoną aparaturą medyczną oraz ocena jej stanu technicznego,
  • przeprowadzanie okresowych pomiarów, regulacji, kalibracji i konserwacji układów elektronicznych i mechanicznych oraz naprawa, nadzór merytoryczny nad jakością usług serwisowych;
  • kontrola bezpieczeństwa pacjenta i personelu medycznego zagrożonego stosowaną aparaturą elektryczną, radiologiczną i mechaniczną;
  • przeprowadzanie pomiarów dozymetrycznych związanych z jakością promieniowania jonizującego emitowanego przez aparaturę medyczną, statystyczne opracowywanie wyników tych pomiarów (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
  • współudział we wdrażaniu nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych z zastosowaniem nowo zakupionej aparatury medycznej, w przypadku konieczności wykorzystania wiedzy matematyczno - fizycznej oraz inżynierskiej;
  • współudział w szkoleniu personelu medycznego w zakresie obsługi aparatury medycznej i bezpieczeństwa pracy;
  • udział w prowadzeniu i planowaniu skomplikowanych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych wymagających stosowania złożonych systemów aparaturowych.
 
WYMIAR ZATRUDNIENIA:
  Cały etat
WYMAGANIA:
  Od kandydatów oczekujemy:
  • tytułu magistra na kierunku lub specjalności: fizyka, fizyka techniczna, fizyka medyczna, biofizyka i tytułu specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej lub stopień doktora w dziedzinie fizyki medycznej
  lub
  • tytułu zawodowego inżyniera oraz tytułu specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej.
  Mile widziana praktyczna wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania zespołem pracowników.
 
TERMINY:
 
Czas trwania zatrudnienia
  dowolny
Termin
DODATKOWE INFORMACJE:
  Oferujemy:
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin,
  • stabilną pracę w prężnie działającym podmiocie lecznictwa,
  • stałe atrakcyjne wynagrodzenie.
  Istnieje możliwość zatrudnienia również w niepełnym wymiarze godzin.
  Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV na adres e-mail: zofia.felczak@cskmswia.pl
 
 
  Odpowiadamy tylko wybranym kandydatom.
 
SPOSÓB APLIKACJI:
  Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV na adres e-mail: zofia.felczak@cskmswia.pl
OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI
  Zofia Felczak
Imie i nazwisko
  22 508 10 22
Numer telefonu
  zofia.felczak@cskmswia.pl
Email