Oferta pracy nr 1552
DANE PRZEDSIĘBIORSTWA / INSTYTUCJI
  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Nazwa instytucji / przedsięiorstwa
  ul. Ks. Bolesława 6, Warszawa
Adres
OPIS STANOWISKA:
  Stanowisko: Inżynier aplikacji i integracji systemów pomiarowych. Zakres obowiązków obejmuje:
  - projektowanie i integrację układów pomiarowych na bazie posiadanego oprzyrządowania (instalacje tensometryczne, pomiary wibracji, przeciążeń i inne);
  - wykonywanie pomiarów oraz analizę uzyskanych danych;
  - wykonywanie okresowych prac weryfikujących poprawność działania instalacji pomiarowych, diagnozowanie i korektę niesprawności;
  - tworzenie dokumentacji technicznej i sprawozdawczej z przeprowadzonych prac;
  - projektowanie i wykonywanie laboratoryjnych torów pomiarowych (w oparciu
  o przyrządy typu oscyloskop, generator sygnałów);
  - realizację zadań w projektach naukowych i wdrożeniowych;
 
 
WYMIAR ZATRUDNIENIA:
  Cały etat
WYMAGANIA:
  - preferowane wykształcenie wyższe o profilu technicznym (automatyka, mechatronika, elektronika, lotnictwo, fizyka);
  - znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym tworzenie dokumentacji technicznej i udział w zagranicznych konferencjach naukowych;
  - znajomość zagadnień z zakresu metrologii, podstaw elektroniki, systemów akwizycji danych, czujników pomiarowych, przetwarzania sygnału i analizy danych;
  - doświadczenie w korzystaniu z podstawowych przyrządów pomiarowych typu: oscyloskop, generator sygnałów, analizator widma;
  - umiejętność i kreatywność w samodzielnym rozwiązywaniu zagadnień technicznych w oparciu o dokumentacje i inne źródła informacji (np. publikacje naukowe);
  - znajomość środowiska LabVIEW/MATLAB lub pokrewnych;
  - aktywność w dążeniu do rozwoju zawodowego/naukowego;
 
TERMINY:
  praca stała
Czas trwania zatrudnienia
  dowolny
Termin
DODATKOWE INFORMACJE:
  W zależności od sytuacji kandydata na stanowisko, możliwe jest zatrudnienie na pełen etat (preferowane) lub jego część (umożliwiającą dokończenie studiów) na podstawie umowy o pracę. Pracownicy ITWL mają duże możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, jak również rozwoju naukowego.
SPOSÓB APLIKACJI:
  Przesłanie CV na adres mailowy: michal.dziendzikowski@itwl.pl lub artur.kurnyta@itwl.pl. Prosimy o załączenie w CV standardowego dopisku:
 
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883
  z późniejszymi zmianami.”
 
OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI
  Michał Dziendzikowski
Imie i nazwisko
  261851628
Numer telefonu
  michal.dziendzikowski@itwl.pl
Email