Oferta pracy nr 1706
DANE PRZEDSIĘBIORSTWA / INSTYTUCJI
  PIT-RADWAR S.A.
Nazwa instytucji / przedsięiorstwa
  04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30
Adres
OPIS STANOWISKA:
  SPECJALISTA LABORANT (K/M) Ref.70/2017
 
  Opis stanowiska:
  • Opracowywanie nowych systemów pomiarowych i procedur badawczych;
  • Wykonywanie pomiarów parametrów elektrycznych anten i pól elektromagnetycznych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz wykonywanie badań z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej w komorze bezodbiciowej;
  • Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych badań;
  • Wykonywanie sprawozdań poprawności działania aparatury kontrolno- pomiarowej zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami stanowiskowymi.
 
WYMIAR ZATRUDNIENIA:
  Cały etat
WYMAGANIA:
  • Wykształcenie wyższe techniczne, również studenci ostatniego roku – preferowane kierunki: miernictwo elektryczne i elektroniczne, elektronika, elektryka lub automatyka;
  • Podstawowa wiedza na temat rozchodzenia się fal elektromagnetycznych i techniki antenowej;
  • Umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową do pomiaru wielkości elektrycznych (w tym mikrofalowych);
  • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej (mile widziane świadectwa i certyfikaty);
  • Znajomość jednego z języków programowania.
 
  Dodatkowym atutem będzie:
  • Doświadczenie w pracy w laboratoriach badawczych lub wzorcujących zgodnych z Polską Normą 17025;
  • Uprawnienia SEP do 1kV.
 
TERMINY:
  nieokreślony
Czas trwania zatrudnienia
  dowolny
Termin
DODATKOWE INFORMACJE:
  Oferujemy:
  • umowę o pracę,
  • stały rozwój kwalifikacji zawodowych,
  • pracę w młodym zespole wśród profesjonalistów,
  • opiekę medyczną,
  • pakiet socjalny.
 
SPOSÓB APLIKACJI:
  Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 70/2017
OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI
  Agata Oparzela
Imie i nazwisko
  22 4865234
Numer telefonu
  rekrutacja@pitradwar.com
Email