Oferta pracy nr 1705
DANE PRZEDSIĘBIORSTWA / INSTYTUCJI
  PIT-RADWAR S.A.
Nazwa instytucji / przedsięiorstwa
  UL. POLIGONOWA 30, 04-051 Warszawa
Adres
OPIS STANOWISKA:
  • Kierowanie projektem związanym z realizacją bezzałogowych statków powietrznych w zakresie zadań realizowanych przez Spółkę w powiązaniu z innymi instytucjami badawczo-rozwojowymi, naukowymi oraz produkcyjnymi;
  • Tworzenie harmonogramów realizacji zadań oraz nadzór nad ich wykonawstwem,
  • Udział w posiedzeniach zespołów projektowych;
  • Analiza i opracowywanie dokumentów związanych z realizacją projektu;
  • Nadzór nad realizacją projektu;
  • Prezentowanie wyników pracy na forum publicznym.
 
WYMIAR ZATRUDNIENIA:
  Cały etat
WYMAGANIA:
  • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki: informatyka, elektronika i telekomunikacja, mechatronika;
  • Wiedza z zakresu systemów bezzałogowych;
  • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektach lub ich prowadzeniu;
  • Samodzielne wykonywanie zadań projektowych;
  • Kierowanie zespołem projektantów;
  • Znajomość budowy i funkcjonowania rozległych struktur teleinformatycznych;
  • Znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2 (mile widziany poziom C1);
  • Poświadczenie bezpieczeństwa lub gotowość do poddania się procedurze przewidzianej w polskim prawie;
  • Posiadanie predyspozycji do pracy w zespole oraz do wystąpień publicznych;
  • Umiejętność wykonywania zadań w ściśle określonym terminie;
  • Umiejętność raportowania stanu zadań oraz oceny ryzyka ich realizacji;
  • Obywatelstwo polskie.
 
  Dodatkowym atutem będzie:
  • Posiadanie certyfikatu z zarządzania projektami (np. PRINCE2®);
  • Posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego.
 
 
TERMINY:
 
Czas trwania zatrudnienia
  dowolny
Termin
DODATKOWE INFORMACJE:
  • umowę o pracę,
  • stały rozwój kwalifikacji zawodowych,
  • pracę w młodym zespole wśród profesjonalistów,
  • opiekę medyczną,
  • pakiet socjalny.
 
SPOSÓB APLIKACJI:
  Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać klikając w przycisk APLIKUJ znajdujący się poniżej lub na dole ogłoszenia;
  lub składać osobiście w siedzibie Biura Kadr PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Nr Ref. ogłoszenia
  w terminie do dnia: …………
  Odpowiemy tylko na wybrane oferty.
 
 
  Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać klikając w przycisk APLIKUJ znajdujący się poniżej lub na dole ogłoszenia;
  lub składać osobiście w siedzibie Biura Kadr PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Nr Ref. ogłoszenia
  w terminie do dnia: 08.12.2017r.
  Odpowiemy tylko na wybrane oferty.
 
 
 
 
 
OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI
  Alodna Matląg
Imie i nazwisko
  22 540 27 21
Numer telefonu
  aldona.matlag@pitradwar.com
Email