Warunki korzystania z serwisu przez studentów

  1. Strona została stworzona w celu ułatwienia nawiązywania kontaktów między potencjalnymi praktykodawcami a potencjalnymi praktykantami oraz potencjalnymi pracodawcami, a potencjalnymi pracownikami.
  2. Dostęp do strony jest nieodpłatny i nieograniczony. Zgłoszenie oferty jest równoznaczne ze zgodą na jej upowszechnienie.
  3. WEiTI nie kontroluje tożsamości i wiarygodności zgłaszających oferty i nie odpowiada za treść ofert.
  4. Oferty są weryfikowane formalnie i po zatwierdzeniu są publikowane na stronie na czas jednego miesiąca.
  5. Czas prezentacji oferty może być wydłużony.
  6. Na trzy dni przed datą zakończenia oferty do oferenta zostanie wysłana pocztą elektroniczną wiadomość o możliwości przedłużenia oferty.